Øko-filosofien

«Det leder ingen logikkens vei til naturens hemmeligheter. Dit kommer vi bare med den erfaring vi gjør med innlevelse og tolker med intuisjon»

Skogshorn (utsnitt), © Leslie Ayres /BONO 2021

Stiftelsen Norges Høgfjellsskole

I 1966 satt Nils Faarlund ved foten av fjellet Stetind. Sammen med vennen fra skoledagene, Sigmund Kvaløy Setreng, og Norges mest kjente filosof, Arne Næss, bragte de nye, tyske tanker om økologi inn i det som ble starten på norsk øko-filosofi.

Stetind – Erklæringen

Vi har etter hvert forstått at vår levemåte har skjebnesvangre konsekvenser for natur og mennesker og dermed alt liv på jorden.

De utfordringer vi står overfor som enkeltmennesker og som fellesskap, er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. De handler om verdier og om vår grunnleggende selvforståelse som mennesker.

Vi erkjenner at Natur og menneske utgjør en helhet og et skjebnefellesskap: Naturen er kulturens hjem Livet handler om de forhold vi er vevet inn i: Alt liv er liv i avhengighet Naturverd og menneskeverd er på det nærmeste forent: Det vi gjør mot naturen, gjør vi mot oss selv

Vi har etter hvert forstått at vår levemåte har skjebnesvangre konsekvenser for natur og mennesker og dermed alt liv på jorden.

De utfordringer vi står overfor som enkeltmennesker og som fellesskap, er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. De handler om verdier og om vår grunnleggende selvforståelse som mennesker.

Vi erkjenner at Natur og menneske utgjør en helhet og et skjebnefellesskap: Naturen er kulturens hjem Livet handler om de forhold vi er vevet inn i: Alt liv er liv i avhengighet Naturverd og menneskeverd er på det nærmeste forent: Det vi gjør mot naturen, gjør vi mot oss selv.

Det finnes intet annet liv enn det sårbare og derfor alltid truede liv
Engasjementet for naturen er også et engasjement for økt rettferdighet:
Vår levemåte rammer særlig den fattige delen av jordens befolkning,
urbefolkningene og generasjonene som kommer etter oss.

Vi vil
Arbeide for en fornyet forståelse
av forholdet mellom natur og menneske

La denne forståelsen prege våre valg,
både som enkeltmennesker og som fellesskap

Finne gleden ved å leve naturvennlig:

Det finnes ingen vei til naturvennlighet, naturvennlighet er veien!

Menneskets muligheter er store, både til å skape og legge øde.
Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og forplikte oss
til en tenke- og levemåte som tjener livet.

NORGES HØGFJELLSSKOLE

 – Etablert i 1967 –
De første årene var det kurs i brevandring og «tindenes friluftsliv». I 1974 startet ettårig veilederstudium i friluftsliv, som senere ble toårig. Skolen sluttet med åpne kurs i 2009.
Læringen er basert på det Faarlund kaller vegleding (eller veg-gleding) – ikke undervisning, og tar utgangspunkt i norsk friluftstradisjon. Sentralt står tanken at naturen har egenverdi, og at mennesket hører hjemme i naturen. Men vi må vegledes til å føle fortrolighet med naturen igjen. Læringen må skje situert, i fri natur, altså i natur uten store inngrep eller tilrettelegging: uten T-er, skiheiser og så videre.
Studentene oppmuntres til sporløs ferd, og tanken bak er at friluftsliv har verdi i seg selv, samtidig som det kan «være en veg til endring til naturvennlig livsstil med glede».
Krigsskolens fjellkurs holdt Faarlund både sommer og vinter fra 1967. Krigsskolen fokuserer på å utvikle intellekt og karakter hos fremtidens hæroffiserer. På fjellkurset fikk flere tusen kadetter gjennom 53 år være med på diskusjon og refleksjon gjennom å utfordre vår tenkning og vaner.

NILS FAARLUND

Norsk sivilingeniør og vegleder i friluftsliv

Tlf: +47 90752 010

Mail: leug@online.no

 – Født 1937, Østre Toten –
Startet Norges Høgfjellsskole i Hemsedal sammen med kona Helga Faarlund i 1967.
Sentral på en rekke områder i norsk friluftsliv, blant annet i utviklingen av fjellredningstjenesten, i kvalifiseringen av internasjonalt godkjente tindveiledere og i etableringen av friluftsliv som tema på høyskolenivå.
Ga i flere år ut «Mestre fjellet», en publikasjon med artikler om praktisk friluftsliv, men også om friluftslivets filosofi, læring og lederskap.
Er blitt hedret med blant annet Norges Røde Kors Fjellskikkpris (1997), utnevnelse til Æreskadett ved Krigsskolen (1999), Den norske Friluftslivsprisen (2009), Fjellfolkets hederspris (2013) og utnevnelse til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden (2008).

Å vinne venner for naturen

«Det er for sent å være pessimist nå»

NILS FAARLUND har sørget for at friluftsliv er tema på høyskolenivå. Filosofi om det enkle friluftsliv har engasjert og inspirert. Tankene og skriftene om friluftsliv opp gjennom åra er like viktige i dag som i framtida.

Nils Faarlund har i et halvt århundre fremmet tradisjonelt norsk friluftsliv, der målet er «å vinne venner for naturen».

Livsengasjementet til Nils Faarlund og hans kone Helga har vært å levendegjøre naturens verdi med friluftsliv som dannelsesreise i den norske tradisjonen.

«Mest av alt handlet det for oss om å vinne venner for naturen , ved å gi mennesker følelser av glede og mesterlighet i naturen, som igjen kan føre til et inderlig forhold».

De siste blogginnleggene