Hemsedal bibliotek, tirsdag 29. mars 2022 kl. 20:00. Velkommen!

Norges Høgfjellsskoles kurs i vinterfjellet for studenter og kadetter i isnende januar-kulde 1996

Tekst-, lyd- og TV-journalisten Harald Reitan, tidligere blant annet  leder for naturredaksjonen i NRK TV, presenterer iscenesetting av verdidannende læring i møte med livsfaren i fri natur. Langdistanseløperen Harald møtte høgfjellsskolens kompromissløse vegledning i friluftsliv som NIH-student tidlig i 1970-årene. På beste, naturvennlige måte i samarbeid med filmmann  og lyddame ble dokumentaren til under ruvende belastning av den tids proff-teknologi  – uten noen form for motorisert ferdsel!

Etter presentasjonen åpner vi for spørsmål og kommentarer til  dokumentaren og den norske tradisjonen for friluftsliv. Det øko-filosofiske biblioteket er som vanlig åpent for besøk.

(NB: Bøkene er ikke til utlån).

Vel Møtt! Med naturvennlig hilsen Stiftelsen Norges Høgfjellssskole

https://www.norgeshogfjellskole.no

 

Leave a Reply